Vai al contenuto

EMSiA Zaku Taichoo & Gelgoog & Dom

LE
non-scale
Zaku Taichoo & Gelgoog & Dom
2007
6300 ¥
 Mecha apparsi nel manga parodia “Taichoo No Zaku-san” pubblicato su Gundam Ace