Vai al contenuto

Guida HGUC – anno 1999

Guida galattica gunpla

logo gunpla HGUC

Nel 1999 sono usciti 6 gunpla nella linea hguc.


HGUC Guncannon

HGUC RX-77-2 Guncannon
Data: 1 Maggio, 1999

HGUC Gyan

HGUC YMS-15 Gyan
Data: 1 Luglio, 1999

HGUC Zaku III Custom

HGUC AMX-011S Zaku III Kai
Data: 1 Agosto, 1999

HGUC Qubeley

HGUC AMX-004 Qubeley
Data: 1 Settembre, 1999

HGUC Hyaku Shiki

HGUC MSN-00100 Hyaku Shiki
Data: 1 Ottobre, 1999

HGUC Z27Gok

HGUC MSM-07 Z’Gok
Data: 1 Novembre, 1999


Condividi